The program of my region

Select your region or print the program.

26 results
Dubrovnik-Neretva County, Općina Metković

Arheološki muzej Narona

Naronski trg 6
20352 Vid

http://www.a-m-narona.hr/

Tijekom 1995. i 1996. na lokalitetu Plećaševe štale provedena su arheološka istraživanja koja su rezultirala senzacionalnim nalazom ostataka rimskog hrama – Augusteuma i 17 mramornih skulptura nadnaravne i naravne visine.

Ovaj nalaz potakao je ideju o zajedničkoj prezentaciji ovog jedinstvenog arheološkog lokaliteta kako arhitektonskih ostataka tako i drugog brojnog arheološkog materijala. Kamen temeljac za budući muzej položen je 19. 7. 2004., a Arheološki muzej Narona osnovan je uredbom Vlade RH 2005., te je nakon iznimno složenih građevinskih radova svečano otvoren 18. 5. 2007., kao prvi muzej u Hrvatskoj izgrađen in situ. Takav način prezentacije arheološkog lokaliteta obogatio je muzejsku ponudu Hrvatske i ima malobrojne paralele u europskim i svjetskim razmjerima.

Workshop

Izradi suvenir!
U Arheološkom muzeju Narona održat će se likovna radionica za djecu pod nazivom Izradi suvenir!

Sudionici radionice iz mnoštva arheoloških motiva biraju jedan i oslikavaju ga na tekstil i na taj način imaju priliku sudjelovati u stvaranju novog izvanrednog djela.

Radni materijali su osigurani. Potrebno je ponijeti udobnu odjeću u kojoj se djeca mogu opustiti i uprljati, dobru volju i velik osmijeh! Ono što izradite na kreativnoj radionici – nosite sa sobom!

Free

Friday 18 June de 17:00 à 19:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Istra County, Vrsar Orsera

Monte Ricco

Ul. Aldo Negri 46
52450 Vrsar (Dječji vrtić Tići) - 18. lipnja

https://ffpu.unipu.hr/cirla/projekti/archaeocultour

Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli istražuje od 2014. arheološku topografiju Općine Vrsar – Orsera, nekoliko lokaliteta od koji su najvažniji Monte Ricco (prapovijesna gradina i rimska vila) i Mukaba (prapovijesna gradina).

Istraživanja su već pružila nove podatke o naseljenosti krajolika, i nastavit će se sljedećih godina.

Oba lokaliteta su predviđena za uređenje i predstavljanje u edukativne i turističke svrhe u suradnji s Općinom Vrsar, Turističkom zajednicom Općine Vrsar i turističkom tvrtkom Maistra d.d. Rovinj, tako da će se itinerer uklopiti u mrežu biciklističkih i pješačkih staza, s ciljem pružanja novih doživljaja i saznanja domaćem stanovništvu i turistima.

Guided tour

Arheološka staza od Monte Ricca do Mukabe
Obilazak s tumačenjem arheološkog lokaliteta Monte Ricco, pješačenje do arheološkog lokaliteta Mukaba, s tumačenjem arheološke i topografske situacije, te krajolika.

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 15:00

Schoolchildren

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Workshop

Arheološka radionica za predškolsku djecu
Radionica za djecu vrtićke dobi, tema mozaik i arheologija: od čega se radi mozaik, s praktičnim radom od kamenčića raznih boja.

Djeca će najprije „iskopavati“ kamenčiće iz pijeska, zatim ih slagati i lijepiti na pogodnu podlogu.

Free

Friday 18 June de 10:00 à 12:00 (Radionica je zatvorenog tipa, za djecu vrsarskog dječjeg vrtića.)

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool

Istra County, Grad Pula-Pola

Arheološki muzej Istre : Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca

De Villeov uspon 8
52100 Pula

http://www.ami-pula.hr

Arheološki muzej Istre u Puli javna je ustanova državnog značaja, a obavlja poslove održavanja, razvijanja i unapređivanja muzejske i arheološke djelatnosti, u suradnji s istim i srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Osnovna zadaća Arheološkog muzeja Istre jest usmjerenost na prikupljanje, obradu, zaštitu i promidžbu, ponajprije
arheološke građe i dokumentacije. Muzej radi na unapređivanju stručnoga, istraživačkoga i znanstvenog rada, uz djelatnosti prezentacije arheološke građe. Njegova je djelatnost i zaštita spomenika te zaštitna i sustavna arheološka istraživanja.

AMI je pokrenuo inicijativu za obnovu Crkve Srca Isusova i Marijina koja se naziva i crkvom Svetih Srdaca još krajem 80-ih godina 20. stoljeća, a od 2011. godine otvoren je Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca.

Exhibition

Avari i Slaveni južno od Drave
Izložba Avari i Slaveni južno od Drave predstavlja populaciju koja živi na tom području u razdoblju od 6. do 9. stoljeća.

Kroz posebno odabrane primjerke nakita, ratničke opreme, poljoprivrednog alata, keramičkih posuda i koštanih predmeta, ali i ilustracije pripadnika avarskog i slavenskog društva prikazan je značaj hrvatske arheološke baštine unutar europskog kulturnog kruga.

Autorice izložbe su Anita Dugonjić (Arheološki muzej u Zagrebu) i Anita Rapan Papeša (Gradski muzej Vinkovci).

Free

Sunday 20 June de 9:00 à 22:30 (Ulaz do 22:00 sata.)Saturday 19 June de 9:00 à 22:30 (Ulaz do 22:00 sata.)Friday 18 June de 14:00 à 22:30 (Ulaz do 22:00 sata. Video otvorenje bit će dostupno na Facebook, Instagram i YouTube kanalu Arheološkog muzeja Istre.)

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Karlovac County, Grad Karlovac

Gradski muzej Karlovac

Strossmayerov trg 7
47000 Karlovac

http://www.gmk.hr/

18. prosinca 1904. Gradsko zastupstvo iznosi mišljenje o potrebi osnivanja muzeja.

Aktivnosti na sakupljanju predmeta zamiru tijekom I.svj. rata i obnavljaju se 1952. zapošljavanjem profesorice I. Vrbanić kao kustosa.

Muzeju je 1953. dodijeljen jedan od najstarijih sačuvanih objekata barokne stambene arhitekture tipa curiae iz prve polovine 17. st. koju je dao izgraditi karlovački general V. K. Frankopan u Zvijezdi, u kojoj je i danas sjedište Muzeja.

Gradski muzej se ubrzo i službeno spaja s Galerijom slika grada Karlovca osnovanom 1945. kao prvom galerijskom ustanovom osnovanoj u Hrvatskoj nakon II.svj. rata.

Muzej danas djeluje na 4 lokacije: zgrada Gradskog muzeja na Strossmayerovu trg 7 (stalni postav i izložbe), Galerija V.Karas, Stari grad Dubovac i Muzej Domovinskog rata KA-Turanj.

Guided tour

Vrata Zvijezde
U proteklih 17 godina u Karlovcu su u dva navrata provedena arheološka istraživanja na pozicijama povijesnih vrata Zvijezde. Riječ je o Starim i Novima vratima koja datiraju od početka gradnje Karlovca te o Riječkim vratima iz 1. pol. 19. st.

Istovremeno je pregledana nacrtna dokumentacija iz različitih baštinskih ustanova pa je bilo moguće determinirati ostatke ne tako davnih građevina i arheoloških ostataka sažetih u izložbu „Vrata Zvijezde“. Posjet Izložbi zamišljen je kao odgovor na pitanja: Dok hodamo ulicom tamo gdje su nekad bila gradska vrata, znamo li po čemu hodamo i kako su vrata izgledala nekad? Odgovor se iščitava u tri prostora: muzejskom postavu u prizemlju i tavanu te in situ u Miškininoj i Radićevoj ulici. Neki od nalaza dodatno su obrađeni na blogu Muzeja, a na Youtube kanalu može se pogledati video „Tri novosti iz 1852.“

Free

Sunday 20 June de 12:00 à 13:00 (Besplatan ulaz na izložbu i stalni postav u redovno radno vrijeme te online kviz i radni listići Vrata Zvijezde omogućeni su od 18. do 20. lipnja.)Friday 18 June de 10:00 à 11:00 (Besplatan ulaz na izložbu i stalni postav u redovno radno vrijeme te online kviz i radni listići Vrata Zvijezde omogućeni su od 18. do 20. lipnja.)

Family, Adults, General public

Koprivnica-Križevci County, Grad Križevci

Gradski muzej Križevci

Tome Sermagea 2
48260 Križevci

www.gradski-muzej-krizevci.hr

Gradski muzej Križevci zavičajni je muzej općeg tipa osnovan 1952. g.

Muzej skrbi o četrnaest zbirki, a u stalnom postavu predstavljeno je njih sedam: prirodoslovna, arheološka, zbirka oružja, kulturno-povijesna, etnografska, cehovska zbirka te zbirka sakralne umjetnosti.

U dvorištu muzeja smješten je etno – park s primjercima tradicijske arhitekture Kalničkog prigorja.

Građa zastupljena u postavu arheološke zbirke potječe s nalazišta križevačkog područja i okolice, a pripada širokom vremenskom rasponu koji obuhvaća razdoblje od mlađeg kamenog doba do kasnog srednjeg i ranog novog vijeka.

Digital offers

Osvrt na kasnobrončanodobno nalazište Kalnik – Igrišče
U videu Osvrt na kasnobrončanodobno nalazište Kalnik – Igrišče ukratko se predstavlja naselje starije i mlađe faze kulture polja sa žarama (14. – 8. st. pr. Kr.) s osvrtom na obradu keramičke građe koja potječe s novijih istraživanja.

Free

Sunday 20 June de 0:00 à 0:00 Saturday 19 June de 0:00 à 0:00 Friday 18 June de 0:00 à 0:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mental disability

Guided tour

Besplatan razgled uz stručno vodstvo kroz arheološku zbirku
Za sve posjetitelje bit će organizirano bespatno stručno vodstvo kroz arheološku zbirku uključujući i besplatan razgled svih zbirki stalnog muzejskog postava.

Arheološka zbirka moći će se također razgledati i virtualno putem videa „Vodstvo kroz arheološku zbirku Gradskog muzeja Križevci“.

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 12:00 (razgled uz vodstvo)Friday 18 June de 10:00 à 15:00 (Razgled uz vodstvo.)

Children, Family, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Mental disability

Krapina-Zagorje County, Grad Krapina

Muzej krapinskih neandertalaca

Šetalište Vilibalda Sluge BB, Krapina

www.mkn.mhz.hr

Novi Muzej krapinskih neandertalaca otvoren je u veljači 2010. te slijedi ideju izvrsnosti koju je utemeljio Dragutin Gorjanović Kramberger, znanstvenik koji je svijetu obznanio jedinstvene nalaze fosilnog čovjeka iz Krapine. Autori projekta i realizacije muzeja, arhitekt Željko Kovačić i paleontolog Jakov Radovčić zajedno s brojnim suradnicima postavili su odličan muzej koji na interaktivan način tumači fenomen nastanka čovjeka. Stalni postav muzeja koncipiran je u 18 tematskih cjelina koje nas vode daleko u prošlost, od najstarije prošlosti Zemlje do početka civilizacije i modernoga doba, s posebnim naglaskom na znamenito otkriće u Krapini i važnost zbirke krapinskih neandertalaca.

Guided tour

Obilazak stalnog postava MKN
Posjetite Muzej krapinskih neandertalaca i besplatno razgledajte stalni postav.

Free

Friday 18 June de 18:00 à 22:00

General public

Exhibition

Egipatska mumija
Izložba “Egipatska mumija“ nastala je u suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu. Osim izložbe, pogledajte animaciju udruge „Krapinski neandertalci-pleme špiljskog medvjeda“

Free

Friday 18 June de 18:00 à 22:00

General public

Workshop

Edukativne radionice u MKN
Posjetite Muzej krapinskih neandertalaca i sudjelujte u edukativnim radionicama.

Free

Friday 18 June de 18:00 à 20:30

General public

Krapina-Zagorje County, Općina Desinić

Dvor Veliki Tabor

Hum Košnički 1, Desinić

www.veliki-tabor.hr

Dvor Veliki Tabor nalazi se nedaleko Desinića. Ime mu potječe od naziva tabor kojim se označavao ratni logor, odnosno utvrđenja koja su podizana radi obrane od Turaka. Veliki Tabor jedan je od najbolje sačuvanih kasnosrednjovjekovnih i renesansnih utvrđenih gradova kontinentalne Hrvatske. Gradila ga je plemićka obitelj Rattkay tijekom 16. st., a ostao je u njihovom posjedu sve do 1793. Najstariji dio kompleksa je središnja utvrda koja je imala stambenu i obrambenu funkciju. Kasnije, u 16. st., izgrađene su četiri polukružne kule, a u 17. st. prigrađene su prostorije pokraj sjevernog zida. Među vlasnicima ističe se poznati hrvatski slikar O. Iveković koji je u brojnim djelima kistom opjevao dvorac i slikovit krajolik okolice. 1990-ih, uredbom vlade RH, predan je na korištenje MHZ.

Digital offers

Video mapping
3D VIDEO MAPPING / Atrij DVT / :
1. LIVING TABOR
2. LEGENDA O VERONIKI DESINIĆKOJ
3D video mapping projekcije se održavaju u sklopu projekta LIVING CASTLES koji se provodi u okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Free

Friday 18 June de 21:30 à 22:00

General public

Workshop

Muzejsko edukativne radionice
Posjetite Dvor Veliki Tabor i sudjelujte u muzejsko edukativnim radionicama:
1. Restauriranje arheoloških nalaza – od fragmenta do cjeline
2. Slagalica MELUZINA
3. Memory igra - VERONIKA
4. Potraga za zagonetnim ARHEOLOŠKIM predmetom

Free

Friday 18 June de 19:15 à 21:30

General public

Screening

Rekonstrukcija renesansnih peći u Dvoru Veliki Tabor
Svi posjetitelji imaju priliku pogledati film pod nazivom “Rekonstrukcija renesansnih peći u Dvoru Veliki Tabor“.

Free

Friday 18 June de 19:00 à 20:00

General public

Exhibition

Razgled izložbenih postava
Posjetitelji mogu razgledati izložbene postave Dvora Veliki Tabor:
1. Zbirka, a ne zbrka
2. Veliki Tabor u svjetlu otkrića
3. Tajanstvena gotika
4. Obitelj Kavanagh – Ballyane
5. Hladno oružje iz kulturno-povijesne zbirke Dvora Veliki Tabor
6. Nevini, a krivi
7. Legenda o Veroniki Desinićkoj – riječju i slikom

Free

Friday 18 June de 18:00 à 22:00

General public

Krapina-Zagorje County, Gornja Stubica

Muzej seljačkih buna

Samci 64, Gornja Stubica

www.msb.mhz.hr

Muzej je osnovan u povodu obilježavanja 400. godišnjice velike Seljačke bune iz 1573. Smješten je u baroknom dvorcu obitelji Oršić iz 18. st. izgrađenom 1756. na mjestu srednjovjekovne utvrde čiji se ostaci i danas nalaze u unutrašnjem dvorištu. Prvi postav je otvoren 1973. kada je i otkriven Spomenik Matiji Gupcu i Seljačkoj buni, rad kipara Antuna Augustinčića. U dvorcu je sačuvana barokna kapela s originalnim iluzionističkim freskama koje se pripisuju poznatome majstoru Antonu Lerhingeru. U kapeli je postavljena stalna izložba Sakralna umjetnost Hrvatskog zagorja. Stalni postav Muzeja, otvoren 2002., nudi cjeloviti pregled feudalnog Zagorja jer su povijest, kultura i svakodnevnica tog doba obrađeni kroz nekoliko tema. Seljačka buna iz 1573. središnji je događaj.

Digital offers

Video-mapping projekcija na Spomeniku Seljačkoj buni i Matiji Gupcu
Posjetitelji imaju priliku pogledati video-mapping projekciju na Spomeniku Seljačkoj buni i Matiji Gupcu.

Free

Friday 18 June de 21:30 à 22:00

General public

Guided tour

Stručno vodstvo kroz stalni postav
Posjetite Muzej seljačkih buna u Gornjoj Stubici i razgledajte stalni postav uz stručno vodstvo.

Free

Friday 18 June de 20:30 à 21:30

General public

Workshop

Edukativne radionice
Posjetitelji mogu sudjelovati u radionicama: „Složi sam svoj dvorac“ i „Arheološka slagalica“.

Free

Friday 18 June de 18:00 à 20:30

General public

Požega-Slavonia County, Općina Kaptol

Općina Kaptol

Školska 3
34334 Kaptol

https://www.opcina-kaptol.com/

Općina Kaptol je jedinica lokalne uprave u sastavu Požeško-slavonske Županije osnovana 20.travnja 1993. g. do tada u sastavu bivše Općine Slavonska Požega, Mjesni ured Velika.

Predstavlja prostor od 90,00 km2, s udjelom od 5 % ukupne površine Požeško – slavonske županije te ukupno broji 4007 stanovnika.

Prostor Općine Kaptol pripada istočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno njegovoj prirodno-geografskoj cjelini Slavoniji.

U okviru prostora Slavonije, Općina Kaptol zauzima središnji dio prostora, s tim da su joj granice unutar Požeške kotline.

Općinsko sjedište Kaptol je udaljeno od Požege 12 km, 10 km od grada Kutjeva, 5 km od Velike.

Dio Parka prirode Papuk nalazi se na području Općine.

Show

Halštatski dani
Manifestacija “Halštatski dani“ održat će se u sklopu “Europskih dana arheologije“ i “Dana općine Kaptol“.

Posjetitelji će imati priliku razgledati izložbu “Arheologija Kaptola“ koja će se otvoriti 19. lipnja u 20:00 sati, a potom čuti zanimljivo predavanje, dr. sc. Hrvoja Potrebice s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i dr. sc. Boruta Križa iz Dolenjskog muzeja (Novo Mesto) koji će govoriti o značenju arheološkog lokaliteta Kaptol u europskom kontekstu.

Idući dan, 20. lipnja od 18:00 do 20:00 sati Marta Rakvin će održati stručno vodstvo po turističkoj arheološkoj ruti “Putevima ratnika“, a isti dan od 18:00 do 18:30 sati Kristina Rupert i dr. sc.

Jacqueline Balen održati će radionicu za djecu “Klinci željeznog doba“, a od 18:30 do 19:45 sati radionicu “Arheološko istraživanje“.

U 18:00 sati organiziran je posjet konjanika iz Konjičkog kluba Hrvatski sokol iz Vukovija.

Od 18:30 do 19:30 sati Julia Katarina Fileš Kramberger održat će radionicu za odrasle “Tkanje u željeznom dobu“, a od 19:00 do 20:00 sati održat će se radionica halštatske hrane u suradnji s krčmom Stari Fenjeri.

Free

Sunday 20 June de 20:00 à 22:00 et de 18:00 à 22:00Saturday 19 June de 20:00 à 22:00 et de 18:00 à 22:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Primorje-Gorski Kotar County, Grad Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Trg Riccarda Zanelle 1
51000 Rijeka

http://ppmhp.hr/

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja je gotovo šest desetljeća jedno od najvažnijih stjecišta kulture u gradu Rijeci. Stalnim se postavom i mnogim vrijednim izložbama iz svog ili fundusa ostalih hrvatskih, ali i europskih muzeja uključuje u obilježavanje važnih događanja vezanih uz povijest i kulturu Rijeke, Primorsko-goranske županije i Hrvatske, otkrivajući i tako djeliće nedovoljno poznate prošlosti.

Istraživanjima kompleksne građe (arheološkog, etnografskog, umjetničkog, kulturno-povijesnog i pomorsko-povijesnog obilježja), u vremenskom rasponu od prapovijesti do suvremenog doba, stručnim i znanstvenim metodama obrađuje, sistematizira i suvremenim oblicima prezentacije predstavlja način života na području Primorsko–goranske županije, Hrvatskog primorja i grada Rijeke.

Workshop

Jutro u muzeju – Upoznajmo opremu kasnoantičkog vojnika na Claustri
Sudionici će se upoznati sa zaboravljenim kasnoantičkim obrambenim sistemom Claustra Alpium Iuliarum, koji je 4. stoljeću bio najveći rimski arhitekturni doseg na području današnje Slovenije i Hrvatske. Sagrađen na području od Rijeke u Hrvatskoj do Posočja u Sloveniji, na području kojega su Rimljani nazivali Julijske Alpe sastojao se od zidova, kula, utvrda i utvrđenih gradova te s njima povezanim zgradama u zaleđu. Radionica kroz replike upoznaje sudionike sa životom jednog kasnoantičkog vojnika. Replike kao što su izbor odjeće, oružja, zaštitne opreme, svakodnevnih predmeta kao što su torba, set za jelo i pisanje, toaletni pribor, lucerna omogućavaju nam bolje i prisnije upoznavanje života vojnika koji je bio stalno u pokretu.
Saturday 19 June de 9:00 à 13:00 (Radionica će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama i vremenskom uvjetima.)

Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability

Aktivnost je dostupna invalidima s poteškoćama u kretanju uz prethodnu najavu, te prilagođena slijepim i slabovidnim osobama.

Guided tour

Gradina Solin
Stručno vodstvo za zainteresirane građane na pretpovijesnu i kasnoantičku gradinu Solin iznad Glavani na zapadnom rubu općine Kostrena. Ondje se uz obilazak prezentiranih dijelova kasnoantičkog fortifikacijskog sklopa na Solinu predstavlja i povijest te sudbina kasnoantičkog obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarium, čije je ishodište i glavni logističko-upravni centar bila upravo Tarsatika. Za obilazak Solina potrebna je lagana ali čvrsta obuća zbog krševitog terena, potrebno je ponijeti i osvježenje. Okupljanje zainteresiranih je u 10 sati na parkiralištu ispred Plodina na Kostreni, odakle se automobilima prebacujemo do podnožja brijega, potom se makadamskim putem uspinjemo do lokaliteta laganim usponom. Nakon obilaska lokaliteta vraćamo se pješice istim putem do automobila. Ukupno planirano vrijeme obilaska je dva sata. Vodič je arheolog Ranko Starac, kustos PPMHP-Rijeka.

Free

Sunday 20 June de 10:00 à 12:00 (Vodstvo će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama i vremenskom uvjetima.)

General public

Guided tour

Antička Tarsatica
Stručno vodstvo za zainteresirane građane povijesnim središtem grada Rijeke, riječkim Starim gradom, odnosno obilazak dijelova areala antičke – kasnoantičke Tarsatike.

Okupljanje je na trgu ispred crkve Svetog Jeronima, odakle se laganom šetnjom kreće put središta kasnoantičke Tarsatike – Principija, potom do Koblerova trga i Užarskom ulicom do Trga Pul Vele Crikve.

Stručni vodič je Ranko Starac, kustos arheološkog odjela muzeja.

Free

Friday 18 June de 10:00 à 10:45 (Vodstvo će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama i vremenskom uvjetima.)

General public

Šibenik-Knin County, Grad Šibenik

Muzej grada Šibenika

Gradska vrata 3, Šibenik

http://www.muzej-sibenik.hr/hrv/default.asp

Muzej grada Šibenika utemeljen je 1925. godine. Smješten je u bivšoj kneževskoj palači u blizini Šibenske katedrale čija je adaptacija u muzejsku svrhu napravljena 1975. godine. Muzej je kompleksnog tipa, a sastoji se od Arheološkog, Kulturno-povijesnog, Odjela novije povijesti i etnografskog odjela. Unutar muzeja djeluje restauratorska i konzervatorska radionica. Muzej djeluje na istraživačkom, izložbenom i izdavačkom polju. Muzej je proveo brojna arheološka istraživanja u šibenskoj okolici i akvatoriju.

Digital offers

Arheološka pričopričalica
Kroz prvu epizodu dječje emisije autorica i voditeljica će najmlađima prezentirati arheologiju i predstaviti zanimanje zanimanje arheologa te rad na terenu i u muzeju. U drugoj će epizodi u osnovnim crtama biti predstavljen arheološki lokalitet Bribir i njegove značajke.
Ova radionica nastala je u suradnji s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu.

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 10:10 (Nakon emitiranja dostupnoi na fb stranicama.)Friday 18 June de 10:00 à 10:10 (Nakon emitiranja dostupnoi na fb stranicama.)

Children, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Sisak-Moslavina County, Grad Sisak

Gradski muzej Sisak

Ulica kralja Tomislava 10
44000 Sisak

https://muzej-sisak.hr/

Gradski muzej Sisak osnovan je 1951. godine kao gradska kulturna institucija koja je imala za cilj prikupljanje, čuvanje i prezentaciju bogate povijesne građe Siska i njegove okolice. Prema klasifikaciji, pripada muzejima općeg tipa s djelokrugom rada u okviru lokalne zajednice.

Kao i svi muzeji općeg tipa, Gradski muzej Sisak u svom fundusu sadrži više zbirki muzejskih predmeta različitih kako po vrsti prikupljene građe, tako i po razdobljima kojima ona pripada. Gradski muzej Sisak kao središnja ustanova u kulturi grada Siska, ima cilj razviti sve segmente muzejske djelatnosti, sačuvati i predstaviti dragocjenu materijalnu i nematerijalnu baštinu sisačkog kraja, naglasiti njihove specifičnosti, od razdoblja prapovijesti do suvremenosti.

Guided tour

Stručna vodstva gradom i po lokalitetu Sveti Kvirin
Posjetitelji mogu sudjelovati u stručnim vodstva gradom i po arheološkom lokalitetu Sveti Kvirin.

Vodstva kreću 18. i 19. 6. 2021. u 11, 12 i 13 sati uz obaveznu prethodnu najavu.

Free

Saturday 19 June de 11:00 à 12:00 et de 12:00 à 13:00 (Obavezna prethodna najava.)Friday 18 June de 11:00 à 12:00 et de 12:00 à 13:00 (Obavezna prethodna najava.)

General public

Workshop

Oš kupit ciglu?
Uz izložbu “Oš kupit ciglu?

Dvije tisuće godina proizvodnje cigle u Sisku“ organizirane su radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta.

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 14:00 (Obavezna prethodna najava.)Friday 18 June de 16:00 à 18:00 (Obavezna prethodna najava.)

Children, Family, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Hearing disability, Mental disability

Exhibition

Oš kupit ciglu? Dvije tisuće godina proizvodnje cigle u Sisku
Izložba prikazuje proizvodnju cigle na području Siska, koja bila u punom procvatu u rimskom razdoblju i ponovno u modernom razdoblju.

Free

Sunday 20 June de 10:00 à 14:00 Saturday 19 June de 10:00 à 14:00 Friday 18 June de 12:00 à 18:00

General public

Accessibility

Hearing disability, Mental disability

Split-Dalmatia County, Grad Split

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Šetalište Ivana Meštrovića 18, Split

https://www.mhas-split.hr/

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika jedini je muzej u Hrvatskoj čija je zadaća istraživanje, sakupljanje, predstavljanje i proučavanje ostataka materijalne i duhovne kulture iz razdoblja srednjeg vijeka, od 7. do 15. st. Muzejski fond sadrži nakit, oružje, predmete svakodnevne uporabe i veliki broj kamenih spomenika. Muzej je nastao kao nastavak djelatnosti istoimenog muzeja osnovanog u Kninu 1893. godine. Stalni postav muzeja na današnjoj lokaciji na splitskim Mejama počinje s radom 1978. godine.

Digital offers

Arheološka pričopričalica
Kroz prvu epizodu dječje emisije autorica i voditeljica će najmlađima prezentirati arheologiju i predstaviti zanimanje zanimanje arheologa te rad na terenu i u muzeju. U drugoj će epizodi u osnovnim crtama biti predstavljen arheološki lokalitet Bribir i njegove značajke.
Ova radionica nastala je u suradnji s Muzejom grada Šibenika.

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 10:10 (Nakon emitiranja dostupnoi na fb stranicama.)Friday 18 June de 10:00 à 10:10 (Nakon emitiranja dostupnoi na fb stranicama.)

Children, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

The City of Zagreb, Donji grad

Galerija AMZ

Ulica Pavla Hatza 6
10000 Zagreb

https://www.amz.hr/hr/posjet/galerija-amz/

Galerija AMZ dodatni je izložbeni prostor Arheološkog muzeja u Zagrebu koji organizira razna događanja poput izložbi, predavanja, predstavljanja publikacija, edukativnih radionica i ostalih aktivnosti.

Exhibition

Predstavljanje zbornika radova u čast Anti Rendiću-Miočeviću
Zbornik radova u čast Anti Rendiću-Miočeviću “Monumenta marmore aereque perenniora“ predstavit će recenzentice Alka Domić Kunić i Ljubica Perinić te urednici Tomislav Bilić i Ivan Radman-Livaja.

Free

Friday 18 June de 12:00 à 13:00

General public

Exhibition

50 godina hrvatsko-francuske arheologije
Na izložbi „50 godina hrvatsko-francuske arheologije“ bit će predstavljeni rezultati istraživanja koja su zadnjih nekoliko desetljeća u Istri, kvarnerskom arhipelagu, Dalmaciji i kontinentalnoj Hrvatskoj provodile francuske i hrvatske institucije.

Bogato hrvatsko arheološko nasljeđe produbilo je hrvatsko-francuske odnose, uspostavilo čvrste veze između arheologa, povjesničara i povjesničara umjetnosti te dovelo do izvanrednih znanstvenih rezultata. S obzirom da ova poveznica nije poznata široj publici, ovom će izložbom hrvatskoj javnosti biti omogućeno da istraži ovaj aspekt međunarodne suradnje koja se intenzivirala otkad je Hrvatska pristupila Europskoj Uniji.

Koordinatori izložbe su Ivan Radman-Livaja i Morana Čaušević-Bully.

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 13:00 Friday 18 June de 12:00 à 18:00

General public

The City of Zagreb, Donji Grad

Arheološki muzej u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, 10000 Zagreb

https://www.amz.hr/hr/naslovnica/

Arheološki muzej u Zagrebu izravni je nasljednik nekadašnjeg Narodnog muzeja, najstarije muzejske ustanove glavnoga grada.

Ta prva nacionalna muzejska institucija javnim i organiziranim premda neinstitucionalnim djelovanjem započela je 1846. godine.

Muzej od 1866. godine, potvrdom Pravila narodnoga zemaljskoga muzeja, djeluje pod zaštitom Sabora te se dijeli na Prirodoslovni i Arheološki odjel.

Od 1940. godine, formalnim prestankom postojanja Narodnoga muzeja, Arheološki muzej djeluje samostalno. Od 1945. godine Arheološki muzej u Zagrebu smješten je u palači Vranyczany-Hafner.

Muzejski fundus, koji danas broji više od 450.000 različitih artefakata podijeljen je u pet segmenata: pretpovijesni, egipatski, antički, srednjovjekovni i numizmatički odjel.

Demonstration

Maraton crtanja
Radionica u kojoj studenti Akademije likovnih umjetnosti iz Zagreba 24 sata crtaju kamene spomenike koji se čuvaju u lapidariju Arheološkog muzeja u Zagrebu. Smjernica i ideja vodilja Maratona crtanja je uvođenje novih metoda i šireg spektra materijala, uz bitno drugačiji vremenski okvir od onog koji je primjenjiv u redovnoj nastavi Akademije jer se crta 24 sata, čime se intenzivira i poboljšava studentska praksa. Ovaj događaj postaje relevantna točka postavljanja crteža i crtačkih procesa u širi, umjetnički kontekst.
Crteži koje će studenti izraditi tijekom ove aktivnosti, bit će objavljeni u tiskanom vodiču po lapidariju koji je trenutno u pripremi.
Svi ostali posjetitelji su dobrodošli i mogu promatrati ovaj nesvakidašnji događaj.

Free

Sunday 20 June de 10:00 à 15:00 et de 17:00 à 21:00Friday 18 June de 10:00 à 15:00 et de 17:00 à 21:00

General public

Show

Ljeto u Lapidariju
Ljeto u Lapidariju uključuje promociju knjige D. Rafaelića i H. Gržine Hramovi oteti Nilu, prikazivanje triju kratkometražnih filmova M. Bogdanovića: Hramovi oteti Nilu, Spomenici starog Egipta i Geoistraživanja u Egiptu koji su arhivsko gradivo Hrvatskog državnog arhiva - Zbirka hrvatskih kratkometražnih filmova (HR-HDA-1387). Osim toga, prikazivat će se i tri kratkometražna filma Muzeja antičkog stakla „Muzej antičkog stakla – Izrada reljefnog žiga“, „Eksperimentalna arheologija u Muzeju antičkog stakla u Zadru“ i „Eksperimentalni pristup u izradi antičkih staklenih oblika“.

Free

Saturday 19 June de 20:00 à 22:30 (Prethodna najava nije potrebna.)

General public

Accessibility

Visual disability

Digital offers

Virtualni muzej
U kategoriji Virtualni muzej Arheološkog muzeja u Zagrebu posjetiteljima je ponuđena 3D virtualna šetnja, 3D modeli arheoloških predmeta, vodiči kroz stalni postav, pdf kataloga izložbe Zagreb dok ga još ni bilo, kratki dokumentarni film Broken exhibition, puzzle, kvizovi, igre, mobilna aplikacija, virtualne izložbe, nove metode prezentacije arheoloških krajolika i ostalo.
Za potrebe ove manifestacije prigodno je kreirana nova virtualna izložba “Ostava iz Samobora - ostave željeznodobnih kovanica iz Hrvatske“ autora Tomislava Bilića.

Free

Sunday 20 June de 00:00 à 00:00 Saturday 19 June de 00:00 à 00:00 Friday 18 June de 00:00 à 00:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

The City of Zagreb, Donji grad

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju

Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

https://arheo.ffzg.unizg.hr/

Filozofski fakultet u Zagrebu dio je Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišta s najdužim stažem u Hrvatskoj.

Danas je najveća hrvatska znanstvena i visokoškolska ustanova u humanističkim i društvenim znanostima, a u raznim oblicima i pod različitim imenima djeluje od 1692., što je čini i najstarijom ustanovom te vrste.

Pod imenom Mudroslovni fakultet započinje s radom 1874/1875. godine. Arheološki zavod kao samostalna jedinica na Mudroslovnom fakultetu počeo je postojati 1896., a u njegovim okvirima započinje studij arheologije. Kao prvi profesor arheologije u Hrvatskoj nastupio je J. Brunšmid.

Na Odsjeku za arheologiju danas djeluje 5 katedri - katedre za prapovijesnu, klasičnu, antičku provincijalnu i ranokršćansku, srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju te za arheometriju i meto

Guided tour

Upoznajte gipsane odljeve grčkih i rimskih kipova na Filozofskom fakultetu!
Odsjek za arheologiju i Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čuvaju važnu zbirku gipsanih odljeva grčkih i rimskih kipova. Zbirka je nastala u 19. stoljeću na inicijativu Izidora Kršnjavog.

Dođite i posjetite nas te uz stručno vodstvo upoznajte povijest zbirke i doživite dodir antike uz Mironovog Diskobola, Apolona Belvederskog, Veneru Milosku, Dorifora, Umirućeg Gala, partenonski friz i mnoge druge odljeve koji se čuvaju u našoj zbirci!

Free

Saturday 19 June de 18:00 à 18:40 (Stručno vodstvo će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 8 osoba po grupi!)Saturday 19 June de 17:00 à 17:40 (Stručno vodstvo će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 8 osoba po grupi!)Saturday 19 June de 16:00 à 16:40 (Stručno vodstvo će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 8 osoba po grupi!)Saturday 19 June de 15:00 à 15:40 (Stručno vodstvo će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 8 osoba po grupi!)Saturday 19 June de 14:00 à 14:40 (Stručno vodstvo će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 8 osoba po grupi!)Saturday 19 June de 13:00 à 13:40 (Stručno vodstvo će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 8 osoba po grupi!)Saturday 19 June de 12:00 à 12:40 (Stručno vodstvo će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 8 osoba po grupi!)Saturday 19 June de 11:00 à 11:40 (Stručno vodstvo će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 8 osoba po grupi!)

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Workshop

Slikaj kao pračovjek
Zajednice lovaca i sakupljača iz mlađeg paleolitika ostavile su nam brojne slikarije u spiljama. One prikazuju figure životinja poput konja, bizona, nosoroga, jelena, a ponekad i ljudi i bića iz mašte. Pračovjek je također ostavljao otiske ruku i geometrijske motive na zidovima spilja. Ova spiljska umjetnost pomaže arheolozima da upoznaju duhovni svijet ljudi u prapovijesti.

Djeca će dobiti priliku slikati kao što su to činili ljudi iz mlađeg paleolitika, koristeći se temperama za slikanje prstima i ugljenom za crteže. Mogu pritisnuti dlanove o zid zamišljene spilje ili prstima i ugljenom slikati različite životinje.

Oslobodite pračovjeka u sebi i pridružite nam se u slikanju prstima!

Free

Saturday 19 June de 18:00 à 18:40 (Radionica će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 10 djece po grupi!)Saturday 19 June de 17:00 à 17:40 (Radionica će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 10 djece po grupi!)Saturday 19 June de 16:00 à 16:40 (Radionica će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 10 djece po grupi!)Saturday 19 June de 15:00 à 15:40 (Radionica će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 10 djece po grupi!)Saturday 19 June de 14:00 à 14:40 (Radionica će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 10 djece po grupi!)Saturday 19 June de 13:00 à 13:40 (Radionica će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 10 djece po grupi!)Saturday 19 June de 12:00 à 12:40 (Radionica će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 10 djece po grupi!)Saturday 19 June de 11:00 à 11:40 (Radionica će se održati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama – dopušteno je maksimalno 10 djece po grupi!)

Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offers

Skeniraj QR kod i riješi arheo-kviz o rimskim vojnicima
Tijekom rimskog razdoblja u Hrvatskoj, rimski su vojnici izgradili svoj stalni vojni logor Tilurij (Tilurium) na području današnjeg sela Gardun kod Trilja. U njemu je bila smještena Sedma legija (Legio VII Claudia Pia Fidelis).

Već više od 20 godina arheolozi istražuju ovo važno rimsko vojno nalazište u Hrvatskoj i pokušavaju rekonstruirati život rimskih legionara u tom logoru.

Kako bi se arheološko nalazište Tilurij predstavilo široj javnosti, razvijena je mobilna aplikacija “3D 3LJ“. Skenirajte QR koda i preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju, proučite ju i potom pristupite rješavanju online kviza, kako biste provjerili koliko ste naučili o Tiluriju i o rimskim vojnicima.

QR kod možete skenirati ovdje:
https://muzejtriljskogkraja.hr/3d-3lj/

Za instalaciju je potrebno skinuti besplatnu aplikaciju „3D – 3LJ“ s Google Play Storea ili App Storea: https://apps.apple.com/app/id1516120152

Free

Sunday 20 June de 8:00 à 0:00 Saturday 19 June de 8:00 à 0:00 Friday 18 June de 8:00 à 0:00

Adults, General public

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

The City of Zagreb, Sesvete

Muzej Prigorja

Trg Dragutina Domjanića 5
10360 Sesvete

https://www.muzejprigorja.hr/

Muzej Prigorja lokalni je muzej općega tipa osnovan 1977. godine. Smješten je u jednom od najljepših objekata u središtu Sesveta, zaštićenoj kasnobaroknoj kuriji Zagrebačkog kaptola, sagrađenoj 1784. godine.
Fundus Muzeja Prigorja podijeljen je u 4 zbirke: arheološku, povijesnu, etnografsku i likovnu zbirku. Arheološka zbirka, koja broji 2616 predmeta, obuhvaća predmete iz razdoblja od bakrenog doba do srednjega vijeka, najvećim dijelom prikupljene tijekom arheoloških istraživanja koja na lokalitetima Sesvetskog prigorja ustanova provodi od svog osnutka. Zahvaljujući kronološkom rasponu od približno 5 tisuća godina, zbirka pruža iscrpan uvid u arheološku sliku Sesvetskog prigorja i značajno sudjeluje u spoznajama o arheološkoj prošlosti Grada Zagreba.

Guided tour

Rimskim stopama od Sesveta do Jelkovca
Jeste li znali da središtem današnjih Sesveta prolazi trasa nekadašnje rimske državne ceste?
Muzej Prigorja u suradnji s udrugom Zelene i plave Sesvete povest će Vas u šetnju područjem na kojem se rimska cesta nekad prostirala. Uz zanimljive arheološke podatke saznat ćete i planove za prezentaciju ceste u budućnosti, u čemu nam svojim idejama možete i pomoći. Ako trebate još poticaja, u Jelkovcu Vas očekuje impozantna kopija rimskog miljokaza s uklesanim imenom rimskog cara Maksimina Tračanina!

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 12:00 (Mjesto okupljanja: Muzej Prigorja, Trg D. Domjanića 5, Sesvete. Za šetnju se preporuča sportska obuća. Za informacije o održavanju šetnje u slučaju lošeg vremena kontaktirati: 099/3539-411.)

General public

Workshop

Izrada rimskog nakita
Edukativna radionica tijekom koje će posjetitelji imati priliku upoznati se s arheološkim nalazištem Kuzelin i uz vodstvo izraditi nakit po uzoru na rimske nalaze koji se čuvaju u Muzeju Prigorja.
Na ovaj kreativan način arheološka ostavština može pronaći svoje mjesto u suvremenom svijetu, a kod posjetitelja se potiče uvježbavanje fine motorike, koncentracije, strpljenja i razvijanje kreativnosti.
Gotov nakit korisnici mogu ponijeti doma kao uspomenu.

Free

Sunday 20 June de 10:00 à 12:00 (Zbog ograničenog broja sudionika za radionicu se potrebno najaviti na tel.: 097/7273-303.)

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Workshop

Izradi svoj rimski mozaik!
Tijekom radionice polaznici će imati priliku upoznati se s poviješću i tehnikom mozaika te izraditi svoj vlastiti od raznih materijala po uzoru na one iz rimskog razdoblja.
Uz to što je edukativna, radionica garantira i dobru zabavu, opuštanje i slobodu vlastitog likovnog izražavanja.
Mozaik kao povijesna slikarska tehnika, zahvaljujući svom atraktivnom izgledu, lako pronalazi mjesto u suvremenom svijetu.
Kod korisnika je cilj potaknuti likovnu kreativnost i poboljšanje motorike i koncentracije.

Free

Friday 18 June de 17:00 à 19:00 (Zbog ograničenog broja sudionika za radionicu se potrebno najaviti na tel.: 097/7273-303.)

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

The City of Zagreb, Gornji grad

Institut za arheologiju

Jurjevska 15
10000 Zagreb

http://www.iarh.hr/hr/naslovnica/

Institut za arheologiju znanstvena je institucija koja svojom djelatnošću obuhvaća sva razdoblja, od prapovijesti do ranoga novog vijeka. U godini proslave 60 obljetnice osnivanja Instituta i u sklopu Europskih dana arheologije pridružite nam se u zabavnim sadržajima za djecu i posjetite poučne arheološke staze otoka Raba u sklopu projekta Rab Archaeological (T)races.

The Institute of Archaeology is a scientific institution with activities that cover all periods, from Prehistory to the early modern period. In the year of the 60th anniversary of founding celebration and as a part of the European Archaeology Days, join us in entertainment contents for children and visit educational archaeological trails of the island of Rab as part of the Rab Archaeological (T)races project.

Guided tour

Rab Archaeological (T)races
Subota /Saturday 19.6. - staza /trail Capo Fronte
Projektom Rab Archaeological (T)races na području otoka Raba prezentirano je 30-ak arheoloških lokaliteta svih razdoblja. U sklopu Europskih dana arheologije organizira se vođena tura po stazi Capo Fronte.

The project Rab Archaeological (T)races presents about 30 archaeological sites on Rab island. For the European Archaeology Days a guided tour of Capo Fronte trail will be held.

Free

Saturday 19 June de 08:00 à 13:00 (Sudjelovanje je potrebno najaviti do 16.6. putem: czk@lopar.com ili SMSom na 099/814-0712 / Participation should be announced by email or SMS till 16.6. at: czk@lopar.com or 099/814-0712)

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Digital offers

Rab Archaeological (T)races aplikacija / app
Projektom Rab Archaeological (T)races na području otoka Raba prezentirano je 30-ak arheoloških lokaliteta svih razdoblja. Ako niste u mogućnosti posjetiti uživo arheološke staze Raba skinite aplikaciju Rab Archaeological (T)races!

The project Rab Archaeological (T)races presents about 30 archaeological sites on Rab island. If you are not able to join us on the archaeological trails of Rab island download the app Rab Archaeological (T)races!

Free

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Digital offers

Film Legio VI Herculia
Legio VI Herculia projekt je oživljene povijesti i popularizacije arheologije i povijesti pokrenut 2020. godine u suradnji IARH i Čuvara. Film će prikazati Šestu legiju osnovanu krajem 3. stoljeća u doba cara Dioklecijana.

Legio VI Herculia is a project of living history and popularization of archaeology and history, launched in 2020 in cooperation with the IARH and Guardians. Film will show Sixth Legion founded in the end of the 3th century, during the reign of Emperor Diocletian.

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Digital offers

Rimska vojska - Interaktivni plan rimskog vojnog logora / Roman army - Interactive plan of the Roman military camp
Radionica se sastoji od uvodnog opisa vojnog logora na koji se nastavlja interaktivna podloga kojom se saznaje više o dijelovima logora. Svaka poveznica uz kratak opis vodi do još jedne aktivnosti.

Workshop consists of an introductory description of the military camp, which is followed by and interactive platform that provides more information about parts of the camp. Each link with a short description leads to another activity.

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Digital offers

Rimska vojska - Interaktivna karta Dunavski limes u Hrvatskoj / Roman army - Interactive map of Danube limes in Croatia
Radionica se sastoji od uvodnog opisa Dunavskog limesa na koji se nastavlja interaktivna podloga kojom se saznaje više o lokalitetima na limesu. Svaka poveznica uz kratak opis vodi do još jedne aktivnosti.

Workshop consists of an introductory description of the Danube limes, which is followed by an interactive platform that provides more information about limes sites. Each link with a short description leads to another activity.

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Workshop

Rimska hrana u školskoj kuhinji / Roman food in the school kitchen
Institut za arheologiju i Ženska opća gimnazija Družbe sestara Milosrdnica predstavljaju mirisni i jestivi projekt Rimska hrana u školskoj kuhinji. Učenice su prevele recepte iz Apicijeve kuharice i pokušale ih prilagoditi 21. stoljeću.

The Institute of Archeology and the General Gymnasium Družbe sestara Milosrdnica present a fragrant and edible Roman food project in the school kitchen. The students translated recipes from Apicius’ cookbook and tried to adapt them to the 21st century.

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Digital offers

IGRA / GAME
Na crtežu spoji predmete koji su se koristili u svakodnevnom životu tijekom neolitika (mlađega kamenog doba) s kućom iz istog vremena.

In the drawing, connect the objects that were used in everyday life during the Neolithic (Late Stone Age) with the house from the same period.

Free

Children, Family, General public, Schoolchildren

Digital offers

OBOJI PROŠLOST / COLOUR THE PAST
Interaktivna edukativna bojanka/crtanka
U bojanci se nalaze crteži arheoloških predmeta namijenjeni bojenju i/ili dopunjavanju crteža. Uz predmete je priložen i kratak edukativni tekst.
Isprintaj i oboji prošlost!

Interactive educational colouring book/cartoon
The colouring book contains drawings of archaeological objects intended for colouring and/or supplementing the drawings.
The objects are accompanied by a short educational text.
Print and colour the past!

Free

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years)

The City of Zagreb, Gornji Grad

Muzej grada Zagreba

Opatička 20
10000 Zagreb

www.mgz.hr

Muzej grada Zagreba utemeljila je Družba „Braća Hrvatskoga zmaja“ 1907. godine u kuli iznad Kamenitih vrata zajedno s gradskim arhivom i knjižnicom.

Prvi upravitelj Muzeja bio je Emilij Laszowski.

Dosad je „stanovao” u četiri različita prostora, a uz konstantnu realizaciju povremenih izložba ostvareno je šest stalnih postava, od kojih je zadnji i aktualni iz 1997. godine.

Danas je Muzej grada Zagreba suvremena muzejska ustanova koja prikuplja predmete u 28 muzejskih zbirka, a brine se i o 8 zbirka donacija.

Muzej grada Zagreba suvremeno je organizirana baštinska ustanova, mjesto sakupljenog znanja i javni medij, te nakon sto godina vitalan, osjetljiv i brižan, kako za prošlost tako i za sadašnjost Zagreba.

Workshop

Europski dani arheologije u Muzeju grada Zagreba - radionica
Za najmlađe posjetitelje održat će se tematsko vodstvo i radionica za djecu u sklopu Edukativne muzejske akcije „Izvanredne priče iz dubina zemlje“.

Free

Saturday 19 June de 11:00 à 13:00

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Visual disability, Mental disability

Guided tour

Europski dani arheologije u Muzeju grada Zagreba - vodstvo
U prizemlju muzeja u temama Što se krilo ispod muzeja, Prije Zagreba i Nalazi na mjestu otkrivanja posjetitelji mogu vidjeti prezentirane ostatke pretpovijesnog naselja iz starijeg željeznog doba, metaluršku radionicu iz mlađeg željeznog doba, ranosrednjovjekovni bedem, nalaze stambene arhitekture iz 12. i 14. stoljeća i kasnosrednjovjekovne jame na mjestu otkrivanja.

U petak, 18. lipnja muzejski vodiči održat će tematsko vodstvo kroz arheološke teme za zainteresirane posjetitelje.

Free

Friday 18 June de 16:30 à 17:30

General public

Accessibility

Visual disability, Mental disability

Virovitica-Podravina County, Grad Virovitica

Gradski muzej Virovitica

Trg bana Josipa Jelačića 23
33000 Virovitica

https://gmvt.com.hr/

Gradski muzej u Virovitici osnovan je u rujnu 1953. kao zavičajni muzej kompleksnog tipa za grad i kotar Viroviticu. U potkrovlju dvorca Pejačević, smještenog u samom centru grada, jedan muzealac, uz povremenu pomoć drugoga počinje stvarati osnovu. Uz svesrdnu pomoć mnogih Virovitičana, poklonima, otkupom i sabiranjem, nabavljena je građa za arheološku, etnografsku, kulturno-povijesnu, likovnu zbirku, a osnivaju se biblioteka, arhiv i fototeka.

Građa i stalni postav bili su izmješteni tijekom 1991. zbog ratne opasnosti, a vraćeni su u ljeto 1992., od kada posjetioci mogu ponovno razgledati privremeni postav muzeja.

Danas muzej ima oko 5.000 predmeta od kojih je 880 izloženo u stalnom postavu, a njima se prikazuje život virovitičkog kraja od mlađeg kamenog doba do prvih desetljeća 20.st.

Digital offers

Arheologija i muzej kroz medije
Arheologija i muzej kroz medije odvijat će se u sklopu manifestacije „Eu dani arheologije“ te će tako šira publika kroz online platformu Gradskog muzeja Virovitica moći virtualno „prošetati“ postavom Muzeja s naglaskom na prezentaciju arheologije unutar postava.

Manifestacija „Eu dani arheologije“ u Gradskom muzeju Virovitica bit će predstavljena kroz medije.

Free

Sunday 20 June de 15:00 à 19:00 (Vrijeme za događaj Arheologija i muzej kroz medije može varirati.)Saturday 19 June de 16:00 à 19:00 (Vrijeme za događaj Arheologija i muzej kroz medije može varirati.)

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Workshop

Dvodnevni arheološki kamp
Dvodnevni arheološki kamp predviđen za manju grupu djece, koji će, u suradnji s kustosom arheologom, kroz dva dana saznati što je arheologija.

18. lipnja – 1. dan
16h – 17h - Povijest grada i Dvorca – upoznaj najstariju prošlost Virovitice – priča o arheološkim kulturama virovitičkog područja -predavanje kustosa arheologa.
17h – 19h - Radionica „Postani arheolog na jedan dan“.

19. lipnja – 2. dan
16h – 16 i 30h – predavanje kustosa arheologa o najstarijem predmetu u Muzeju- dio gornje čeljusti vunastog mamuta.
16 i 30h – 18h - Radionica „Fosili u ledu“ – paleontologija surađuje s arheologijom.
18h – 20h - film u skladu s tematikom manifestacije i druženje.

Free

Saturday 19 June de 16:00 à 20:00 (Potrebna prijava na: https://gmvt.com.hr/ ili na: https://www.facebook.com/gradskimuzej.virovitica.)Friday 18 June de 16:00 à 19:00 (Potrebna prijava na: https://gmvt.com.hr/ ili na: https://www.facebook.com/gradskimuzej.virovitica.)

Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary

Vukovar-Srijem County, Grad Vinkovci

Gradski muzej Vinkovci

Trg bana J. Šokčevića 16
32100 Vinkovci

https://muzejvk.hr/

Gradski muzej Vinkovci osnovan je 1946. godine i danas je najveća muzejska institucija u Vukovarsko-srijemskoj županiji s područjem od 1022 km2 za koje skrbi.

Muzej se sastoji od 10 odjela među kojima su najvažniji Arheološki, Etnološki, Povijesni i Galerijski.

Vinkovci su grad s kontinuitetom naseljenosti od 8000 godina, tako da su brojna svjedočanstva te bogate arheološke povijesti vidljiva u Arheološkom postavu, dok dio nevjerojatnog bogatstva tradicijske baštine posjetitelji mogu vidjeti u Stalnom etnološkom postavu.

Show

Predstavljanje 9. Rimskih dana u Vinkovcima
Posjetitelji mogu sudjelovati u predstavljanju 9. Rimskih dana u Gradskom muzeju Vinkovci.

Free

Friday 18 June de 10:00 à 13:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Workshop

Arheološka spajaonica
Pedagoško edukativna služba i Arheološki odjel organiziraju Arheološku spajaonicu – radionicu u kojoj će sudionici upoznati razne arheološke predmete iz razdoblja od Prapovijesti do Srednjeg vijeka, odlučiti se za dva najdraža ili najzanimljivija, spojiti ih u novi predmet i nacrtati, a sve uz pomoć muzejskog terapijskog psa Belle.

Free

Friday 18 June de 10:00 à 13:00

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary

Vukovar-Srijem County, Grad Ilok

Muzej grada Iloka - Palača Odescalchi

Šetalište o. Mladena Barbarića 5
32236 Ilok

http://mgi.hr/

Muzej je osnovan 1952. na temelju bogate arheološke građe neposredno proizišle sa arheoloških istraživanja nalazišta Ilok – crkva svetog Petra i Pavla apostola nastavljajući tradiciju od sredine 19. st. kada je u palači smještena privatna zbirka talijanske obitelji Odescalchi. Zbirka je tada uz galerijski sadržaj imala izloženu i arheološku građu sa područja Iloka.

Muzej je općeg tipa, od 1969. smješten u srednjovjekovnom dvoru kneževa Iločkih i palači Odescalchi.

U sklopu projekta ''Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol'' provedena su arheološka i konzervatorska istraživanja na dvoru Iločkih, gotičkoj crkvi i dijelu srednjovjekovnih zidina. 2013. je nominiran za europski muzej godine, a 2017. dobitnik nagrade EDEN za europsku destinaciju izvrsnosti.

Guided tour

Bilo kuda, arheologija svuda
Arheološka istraživanja na području povijesne jezgre grada Iloka provode se više od 70 godina kroz zaštitna i sustavna arheološka istraživanja, dok su se arheološki radovi na području izvan zidina intenzivirala posljednjih godina.

Kroz izložbu „Arheologija izvan zidina“ i stalni arheološki postav muzeja, posjetitelji će se moći upoznati sa arheologijom Iloka kroz stručno vodstvo muzejske arheologinje.

Free

Saturday 19 June de 11:00 à 18:00 Friday 18 June de 8:00 à 18:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability

Vukovar-Srijem County, Grad Vukovar

Muzej vučedolske kulture

Arheološki lokalitet Vučedol
Vučedol 252
32000 Vukovar

http://vucedol.hr/hr/

Muzej vučedolske kulture jedinstveni je muzej u svijetu posvećen jednoj prapovijesnoj kulturnoj pojavi iz vremena 3000. – 2500. g. pr. Kr. Nalazi se na eponimnom lokalitetu vučedolske kulture, smještenom 5 km od Vukovara. Stalni muzejski postav u novoizgrađenoj zgradi otvoren 2015. g. izrastao je na osnovi sustavnih arheoloških istraživanja, znanstvenih i multidisciplinarnih interpretacija te višegodišnjeg rada cijelog niza stručnjaka i suradnika koji su doprinijeli nastanku Muzeja i razumijevanju biti jednoga vremena. Suvremeni stalni muzejski postav u cijelosti prezentira dostignuća vučedolske kulture te zajedno s kulturnim krajolikom i zgradom muzeja, smještenom podno arheološkog lokaliteta, predstavlja osnovu na kojoj će se razviti budući arheološki park.

Guided tour

Stručno vodstvo kroz stalni postav i izložbu “Čovjek i more - ribolov u antici“
Posjetiteljima je omogućeno besplatno stručno vodstvo kroz stalni postav Muzeja vučedolske kulture i gostujuću izložbu “Čovjek i more - ribolov u antici“ prema sljedećem rasporedu:
1. petak, 18. lipnja: besplatan ulaz cijeli dan i besplatno stručno vodstvo u 12 sati;
2. subota, 19. lipnja: ulaz uz plaćanje i besplatno stručno vodstvo u 12 sati;
3. Nedjelja, 20. lipnja: ulaz uz plaćanje i besplatno stručno vodstvo u 12 sati.

Free

Sunday 20 June de 12:00 à 13:00 (Potrebna je prethodna najava.)Saturday 19 June de 12:00 à 13:00 (Potrebna je prethodna najava.)Friday 18 June de 12:00 à 13:00 (Potrebna je prethodna najava.)

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Mental disability

Workshop

Prepoznaj vrstu ribe
Tijekom interaktivne radionice kustos će upoznati posjetitelje s kakvim se tipovima riječnih riba najčešće susrećemo u osteološkom materijalu prikupljenom tijekom arheoloških istraživanja prapovijesnog Vučedola.

Potom će se napraviti usporedba sa načinom morskog ribolova u antici s obzirom na trenutnu gostujuću izložbu Arheološkog muzeja u Zadru „Čovjek i more - ribolov u antici“.

Stručno vodstvo muzejskim postavom i gostujućom izložbom, te radionica na temu ribolova biti će prigoda da se usporede riječne i morske riblje vrste i način ribolova u razdoblju prapovijesti na rijeci i antike na moru.

Free

Friday 18 June de 12:00 à 15:00 (Potrebna je prethodna najava.)

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability, Mental disability

Vukovar-Srijem County, Grad Županja

Zavičajni muzej Stjepan Gruber Županja

Savska 3
32270 Županja

https://muzej-zupanja.hr/index.php/o-nama/[page_index.php?option=com_content&view=article&id=263]

4. kolovoza 1953. godine osnovan je Muzej u Županji, a pravi povod njegovu osnivanju bilo je «prebiranje arhiva bivše kotarske oblasti Županja» 5. lipnja 1953. godine koje su obavljali stručnjaci Državnoga arhiva iz Zagreba.

Na sastanku 6. lipnja 1953. godine krenula u akciju «da se u Županji osnuje historijska zbirka arhivalija i predmeta koji su izloženi propasti», dakle, ne samo arhivske nego i povijesne i etnološke građe. Nakon tog prvog sastanka upućen je memorandum Narodnom odboru Kotara Županja za osnivanje kotarskoga muzeja.

Trenutno se sastoji od 6 odjela gdje se treba istaknuti Arheološki, Povijesni, Etnološki i Kulturno-povijesni koji su najviše i nosili priču o baštini županjskog kraja.

Digital offers

Virtualna izložba “Za šaku denara“
Virtualna izložba o numizmatičkoj zbirci muzeja u Županji je nastala nakon što je realizirana i fizički u prostoru muzeja.

Nastala je kao plod suradnje kustosa Hrvoja Tkalac iz Zavičajnog muzeja Stjepan Gruber Županja i kustosa Miroslava Nađ iz Arheološkog muzeja Zagreb koji su pripremili izložbu „uživo“, a sada ovo virtualno izdanje je svojevrsni nastavak ali i diskontinuitet jer je ova izložba postavljena na drugom koncepcijskom temelju te se gleda kao zasebna cjelina.

U izložbi se prikazuje dio novca koji je obrađen za potrebe fizičke izložbe.

Izložba na geografskoj osnovi prikazuje mjesta kovanja i tiskanja novaca koji se prezentiraju u izložbi.

Free

Sunday 20 June de 0:00 à 0:00 Saturday 19 June de 0:00 à 0:00 Friday 18 June de 0:00 à 0:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Hearing disability

Zadar County, Grad Zadar

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru

Božidara Petranovića 1
23000 Zadar

http://www.icua.hr/hr/naslovnica

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (MCPA) u Zadru osnovan je 2007. godine u sastavu Hrvatskog restauratorskog zavoda. Centar je 2009. godine dobio svoju pravnu samostalnost, a potpisan je međunarodni ugovor između UNESCO-a i RH o njegovom djelovanju kao UNESCO Centra 2. kategorije.

Glavna zadaća centra je provođenje aktivnosti i obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja i promoviranja podvodne kulturne baštine. Misija Centra je zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno-znanstvene suradnje i obrazovanja u polju podvodne arheologije, predstavljanje i popularizacija podvodne baštine te promocija UNESCO-ove Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine.

Digital offers

Video obilazak podvodnih arheoloških nalazišta pored Cavtata
Video obilazak zaštićenih podvodnih arheoloških nalazišta pored Cavtata.

Snimke omogućuju pregled od 360° na nalazištu s ostacima brodoloma s teretom sjevernoafričkih amfora koji se nalazi pod zaštitnim kavezom i nalazišta brodoloma s teretom velikih keramičkih posuda-dolija.

Snimke su snimljene za vrijeme istraživanja i arheološkog dokumentiranja tih dvaju lokaliteta od strane arheologa Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru 2021. g.

Free

Sunday 20 June de 0:00 à 0:00 Saturday 19 June de 0:00 à 0:00 Friday 18 June de 0:00 à 0:00

Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Hearing disability, Mental disability

Zagreb County, Velika Gorica

Arheološki park Andautonija

Ščitarjevo 105A
10410 Ščitarjevo

https://www.amz.hr/hr/posjet/arheoloski-park-andautonija/

U arheološkom parku Andautonija mogu se razgledati sačuvani dijelovi rimske arhitekture smješteni u gotovo nedirnutom pejzažu zagrebačke Posavine.

U parku je uređen ulazni prostor s uvodnim informativnim pločama te prostor za odmor s odljevima kamenih spomenika.

Postavljanjem montažnih stuba preko pojedinih zidova omogućen je oblizak istraženih objekata gdje su pojedini zanimljivi elementi obilježeni manjim pločama - legendama.

Na taj se način posjetiteljima omogućuje razgledavanje istraženog dijela rimskog grada (1. – 4. st.) te upoznavanje s raznim aspektima života Andautonije, od obilježja pojedinih građevinskih struktura do raznih tema iz svakodnevnog života s ovog prostora prije 2000 godina.

Exhibition

Razgled stalnog postava Muzeja rimskih mirisa u Andautoniji
Svi posjetitelji mogu razgledati Muzej rimskih mirisa u Andautoniji.

Free

Sunday 20 June de 12:00 à 18:00 Saturday 19 June de 12:00 à 18:00 Friday 18 June de 12:00 à 18:00

General public

Workshop

Radionice u Andautoniji
Osim razgleda arheološkog parka Andautonija, najmlađi posjetitelji mogu sudjelovati u radionicama “Rimske igre“, “Izrada bula“ i “Mali arheolozi“. U radionici “Rimske igre“ sudionici mogu naučiti igrati rimske igre (s loptama, žetonima i orasima). U radionici “Izrada bula“ posjetitelji mogu sašiti svoju „bulu“, odnosno vrećicu za sreću koju su nosili mali Rimljani. U radionici „Mali arheolozi“ u posebnom prostoru s pijeskom, iskopavaju se sakriveni dijelovi keramičkih posuda, peru i zatim spajaju i lijepe.

Free

Sunday 20 June de 12:00 à 18:00 Saturday 19 June de 12:00 à 18:00 Friday 18 June de 12:00 à 18:00

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Guided tour

Razgled Andautonije uz stručno vodstvo
U današnjem selu Ščitarjevu nalaze se sačuvani i muzeološki prezentirani dijelovi rimskog grada Andautonije, koji je od 1. do 4. st. bilo urbano središte prostora u blizini današnjeg grada Zagreba.
Od 1994. godine u dvorištu župnog ureda, u samom središtu Ščitarjeva, otvoren je Arheološki park Andautonija u kojem se mogu razgledati sačuvani dijelovi rimskih zgrada i ulice.
Povodom Europskih dana arheologije, organiziran je razgled arheoloških ostataka u Andautoniji uz stručno vodstvo.

Free

Sunday 20 June de 12:00 à 18:00 Saturday 19 June de 12:00 à 18:00 Friday 18 June de 12:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)