Vukovar-Srijem County, Grad Ilok

Muzej grada Iloka - Palača Odescalchi

Free of chargeFriday 18 June, Saturday 19 June

 • Difficultés motrices / fauteuil roulant
 • Handicap visuel

Šetalište o. Mladena Barbarića 5
32236 Ilok

http://mgi.hr/
add

Muzej je osnovan 1952. na temelju bogate arheološke građe neposredno proizišle sa arheoloških istraživanja nalazišta Ilok – crkva svetog Petra i Pavla apostola nastavljajući tradiciju od sredine 19. st. kada je u palači smještena privatna zbirka talijanske obitelji Odescalchi. Zbirka je tada uz galerijski sadržaj imala izloženu i arheološku građu sa područja Iloka.

Muzej je općeg tipa, od 1969. smješten u srednjovjekovnom dvoru kneževa Iločkih i palači Odescalchi.

U sklopu projekta ''Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol'' provedena su arheološka i konzervatorska istraživanja na dvoru Iločkih, gotičkoj crkvi i dijelu srednjovjekovnih zidina. 2013. je nominiran za europski muzej godine, a 2017. dobitnik nagrade EDEN za europsku destinaciju izvrsnosti.

Guided tour

Guided tour

Bilo kuda, arheologija svuda

Arheološka istraživanja na području povijesne jezgre grada Iloka provode se više od 70 godina kroz zaštitna i sustavna arheološka istraživanja, dok su se arheološki radovi na području izvan zidina intenzivirala posljednjih godina.

Kroz izložbu „Arheologija izvan zidina" i stalni arheološki postav muzeja, posjetitelji će se moći upoznati sa arheologijom Iloka kroz stručno vodstvo muzejske arheologinje.

Free

Saturday 19 June de 11:00 à 18:00

Friday 18 June de 8:00 à 18:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability

Press contact:

Anja Bertol Stipetić

abertol@amz.hr

+385996981659

 • Panorama grada Iloka

  Panorama grada Iloka / Muzej grada Iloka

 • Muzeja grada Iloka - palača Odescalchi

  Muzeja grada Iloka - palača Odescalchi / Muzej grada Iloka

 • Stalni postav Muzeja grada Iloka

  Stalni postav Muzeja grada Iloka / Muzej grada Iloka

 • Stalni postav Muzeja grada Iloka

  Stalni postav Muzeja grada Iloka / Muzej grada Iloka

Access map

19.3733122 45.2239011