Dubrovnik-Neretva County, Općina Metković

Arheološki muzej Narona

Free of chargeFriday 18 June

Fee requiredSaturday 19 June, Sunday 20 June

Naronski trg 6
20352 Vid

http://www.a-m-narona.hr/
add

Tijekom 1995. i 1996. na lokalitetu Plećaševe štale provedena su arheološka istraživanja koja su rezultirala senzacionalnim nalazom ostataka rimskog hrama – Augusteuma i 17 mramornih skulptura nadnaravne i naravne visine.

Ovaj nalaz potakao je ideju o zajedničkoj prezentaciji ovog jedinstvenog arheološkog lokaliteta kako arhitektonskih ostataka tako i drugog brojnog arheološkog materijala. Kamen temeljac za budući muzej položen je 19. 7. 2004., a Arheološki muzej Narona osnovan je uredbom Vlade RH 2005., te je nakon iznimno složenih građevinskih radova svečano otvoren 18. 5. 2007., kao prvi muzej u Hrvatskoj izgrađen in situ. Takav način prezentacije arheološkog lokaliteta obogatio je muzejsku ponudu Hrvatske i ima malobrojne paralele u europskim i svjetskim razmjerima.

Workshop

Workshop

Izradi suvenir!

U Arheološkom muzeju Narona održat će se likovna radionica za djecu pod nazivom Izradi suvenir!

Sudionici radionice iz mnoštva arheoloških motiva biraju jedan i oslikavaju ga na tekstil i na taj način imaju priliku sudjelovati u stvaranju novog izvanrednog djela.

Radni materijali su osigurani. Potrebno je ponijeti udobnu odjeću u kojoj se djeca mogu opustiti i uprljati, dobru volju i velik osmijeh! Ono što izradite na kreativnoj radionici – nosite sa sobom!

Free

Friday 18 June de 17:00 à 19:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Press contact:

Anja Bertol Stipetić

abertol@amz.hr

+385996981659

 • Stalni postav / Arheološki muzej Narona

  Stalni postav / Arheološki muzej Narona

 • Stalni postav / Arheološki muzej Narona

  Stalni postav / Arheološki muzej Narona

 • Stalni postav / Arheološki muzej Narona
  Stalni postav / Arheološki muzej Narona
 • Zgrada Arheološkog muzeja Narona / AMN
  Zgrada Arheološkog muzeja Narona / AMN
 • Zgrada Arheološkog muzeja Narona / AMN
  Zgrada Arheološkog muzeja Narona / AMN

Access map

17.628073 43.080314