Vukovar-Srijem County, Grad Vukovar

Muzej vučedolske kulture

Free of chargeFriday 18 June

Fee requiredSaturday 19 June, Sunday 20 June

 • Difficultés motrices / fauteuil roulant
 • Handicap visuel
 • Handicap mental
 • Handicap auditif

Arheološki lokalitet Vučedol
Vučedol 252
32000 Vukovar

http://vucedol.hr/hr/
add

Muzej vučedolske kulture jedinstveni je muzej u svijetu posvećen jednoj prapovijesnoj kulturnoj pojavi iz vremena 3000. – 2500. g. pr. Kr. Nalazi se na eponimnom lokalitetu vučedolske kulture, smještenom 5 km od Vukovara. Stalni muzejski postav u novoizgrađenoj zgradi otvoren 2015. g. izrastao je na osnovi sustavnih arheoloških istraživanja, znanstvenih i multidisciplinarnih interpretacija te višegodišnjeg rada cijelog niza stručnjaka i suradnika koji su doprinijeli nastanku Muzeja i razumijevanju biti jednoga vremena. Suvremeni stalni muzejski postav u cijelosti prezentira dostignuća vučedolske kulture te zajedno s kulturnim krajolikom i zgradom muzeja, smještenom podno arheološkog lokaliteta, predstavlja osnovu na kojoj će se razviti budući arheološki park.

Guided tour

Guided tour

Stručno vodstvo kroz stalni postav i izložbu "Čovjek i more - ribolov u antici"

Posjetiteljima je omogućeno besplatno stručno vodstvo kroz stalni postav Muzeja vučedolske kulture i gostujuću izložbu "Čovjek i more - ribolov u antici" prema sljedećem rasporedu:
1. petak, 18. lipnja: besplatan ulaz cijeli dan i besplatno stručno vodstvo u 12 sati;
2. subota, 19. lipnja: ulaz uz plaćanje i besplatno stručno vodstvo u 12 sati;
3. Nedjelja, 20. lipnja: ulaz uz plaćanje i besplatno stručno vodstvo u 12 sati.

Free

Sunday 20 June de 12:00 à 13:00 (Potrebna je prethodna najava.)

Saturday 19 June de 12:00 à 13:00 (Potrebna je prethodna najava.)

Friday 18 June de 12:00 à 13:00 (Potrebna je prethodna najava.)

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Mental disability

Workshop

Workshop

Prepoznaj vrstu ribe

Tijekom interaktivne radionice kustos će upoznati posjetitelje s kakvim se tipovima riječnih riba najčešće susrećemo u osteološkom materijalu prikupljenom tijekom arheoloških istraživanja prapovijesnog Vučedola.

Potom će se napraviti usporedba sa načinom morskog ribolova u antici s obzirom na trenutnu gostujuću izložbu Arheološkog muzeja u Zadru „Čovjek i more - ribolov u antici".

Stručno vodstvo muzejskim postavom i gostujućom izložbom, te radionica na temu ribolova biti će prigoda da se usporede riječne i morske riblje vrste i način ribolova u razdoblju prapovijesti na rijeci i antike na moru.

Free

Friday 18 June de 12:00 à 15:00 (Potrebna je prethodna najava.)

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability, Mental disability

Press contact:

Anja Bertol Stipetić

abertol@amz.hr

+385996981659

 • Muzej vučedolske kulture / MVK

  Muzej vučedolske kulture / MVK

 • Plakat izložbe Čovjek i more - ribolov u antici / MVK
  Plakat izložbe "Čovjek i more - ribolov u antici" / MVK
 • Radionica u Muzeju vučedolske kulture / MVK
  Radionica u Muzeju vučedolske kulture / MVK

Access map

19.059756 45.336741