The City of Zagreb, Gornji grad

Institut za arheologiju | Institute of Archaeology

Free of chargeFriday 18 June, Saturday 19 June, Sunday 20 June

Digital offers

Jurjevska 15
10000 Zagreb

http://www.iarh.hr/hr/naslovnica/
add

Institut za arheologiju znanstvena je institucija koja svojom djelatnošću obuhvaća sva razdoblja, od prapovijesti do ranoga novog vijeka. U godini proslave 60 obljetnice osnivanja Instituta i u sklopu Europskih dana arheologije pridružite nam se u zabavnim sadržajima za djecu i posjetite poučne arheološke staze otoka Raba u sklopu projekta Rab Archaeological (T)races.

The Institute of Archaeology is a scientific institution with activities that cover all periods, from Prehistory to the early modern period. In the year of the 60th anniversary of founding celebration and as a part of the European Archaeology Days, join us in entertainment contents for children and visit educational archaeological trails of the island of Rab as part of the Rab Archaeological (T)races project.

Guided tour

Guided tour

Rab Archaeological (T)races

Subota /Saturday 19.6. - staza /trail Capo Fronte
Projektom Rab Archaeological (T)races na području otoka Raba prezentirano je 30-ak arheoloških lokaliteta svih razdoblja. U sklopu Europskih dana arheologije organizira se vođena tura po stazi Capo Fronte.

The project Rab Archaeological (T)races presents about 30 archaeological sites on Rab island. For the European Archaeology Days a guided tour of Capo Fronte trail will be held.

Free

Saturday 19 June de 08:00 à 13:00 (Sudjelovanje je potrebno najaviti do 16.6. putem: czk@lopar.com ili SMSom na 099/814-0712 / Participation should be announced by email or SMS till 16.6. at: czk@lopar.com or 099/814-0712)

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Digital offers

Digital offers

Rab Archaeological (T)races aplikacija / app

Projektom Rab Archaeological (T)races na području otoka Raba prezentirano je 30-ak arheoloških lokaliteta svih razdoblja. Ako niste u mogućnosti posjetiti uživo arheološke staze Raba skinite aplikaciju Rab Archaeological (T)races!

The project Rab Archaeological (T)races presents about 30 archaeological sites on Rab island. If you are not able to join us on the archaeological trails of Rab island download the app Rab Archaeological (T)races!

Free

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Digital offers

Digital offers

Film Legio VI Herculia

Legio VI Herculia projekt je oživljene povijesti i popularizacije arheologije i povijesti pokrenut 2020. godine u suradnji IARH i Čuvara. Film će prikazati Šestu legiju osnovanu krajem 3. stoljeća u doba cara Dioklecijana.

Legio VI Herculia is a project of living history and popularization of archaeology and history, launched in 2020 in cooperation with the IARH and Guardians. Film will show Sixth Legion founded in the end of the 3th century, during the reign of Emperor Diocletian.

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Digital offers

Digital offers

Rimska vojska - Interaktivni plan rimskog vojnog logora / Roman army - Interactive plan of the Roman military camp

Radionica se sastoji od uvodnog opisa vojnog logora na koji se nastavlja interaktivna podloga kojom se saznaje više o dijelovima logora. Svaka poveznica uz kratak opis vodi do još jedne aktivnosti.

Workshop consists of an introductory description of the military camp, which is followed by and interactive platform that provides more information about parts of the camp. Each link with a short description leads to another activity.

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Digital offers

Digital offers

Rimska vojska - Interaktivna karta Dunavski limes u Hrvatskoj / Roman army - Interactive map of Danube limes in Croatia

Radionica se sastoji od uvodnog opisa Dunavskog limesa na koji se nastavlja interaktivna podloga kojom se saznaje više o lokalitetima na limesu. Svaka poveznica uz kratak opis vodi do još jedne aktivnosti.

Workshop consists of an introductory description of the Danube limes, which is followed by an interactive platform that provides more information about limes sites. Each link with a short description leads to another activity.

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Workshop

Workshop

Rimska hrana u školskoj kuhinji / Roman food in the school kitchen

Institut za arheologiju i Ženska opća gimnazija Družbe sestara Milosrdnica predstavljaju mirisni i jestivi projekt Rimska hrana u školskoj kuhinji. Učenice su prevele recepte iz Apicijeve kuharice i pokušale ih prilagoditi 21. stoljeću.

The Institute of Archeology and the General Gymnasium Družbe sestara Milosrdnica present a fragrant and edible Roman food project in the school kitchen. The students translated recipes from Apicius’ cookbook and tried to adapt them to the 21st century.

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Digital offers

Digital offers

IGRA / GAME

Na crtežu spoji predmete koji su se koristili u svakodnevnom životu tijekom neolitika (mlađega kamenog doba) s kućom iz istog vremena.

In the drawing, connect the objects that were used in everyday life during the Neolithic (Late Stone Age) with the house from the same period.

Free

Children, Family, General public, Schoolchildren

Digital offers

Digital offers

OBOJI PROŠLOST / COLOUR THE PAST

Interaktivna edukativna bojanka/crtanka
U bojanci se nalaze crteži arheoloških predmeta namijenjeni bojenju i/ili dopunjavanju crteža. Uz predmete je priložen i kratak edukativni tekst.
Isprintaj i oboji prošlost!

Interactive educational colouring book/cartoon
The colouring book contains drawings of archaeological objects intended for colouring and/or supplementing the drawings.
The objects are accompanied by a short educational text.
Print and colour the past!

Free

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years)

Press contact:

Siniša Krznar

skrznar@iarh.hr

0038516150250

  • Rab Archaeological (T)races

    Rab Archaeological (T)races Guided tour

  • FILM  Legio VI Herculia
    Film “Legio VI Herculia“

Access map

15.975145 45.821047