Flevoland, Lelystad

Wat ligt er op de bodem van het Hoornse Hop?

FreeSaturday 19 June

Een van de grootste veldslagen uit onze maritieme geschiedenis vond plaats in het gebied van het Markermeer en Flevoland. Of nee…toen was het nog geen Flevoland maar Zuiderzee! Van 7 tot 12 oktober vond hier de Slag om de Zuiderzee plaats.

Afgelopen oktober en november is in opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed de bodem van het gebied van het Hoornse Hop in kaart gebracht met behulp van sonar.

Op 19 juni om 14:00 uur verzorgt maritiem archeoloog Thijs Coenen een lezing over de scheepswrakken die hier zijn gelokaliseerd, mogelijk schepen die gezonken zijn tijdens de Slag om de Zuiderzee.

In zijn lezing vertelt Coenen over de geschiedenis van het gebied, de achtergronden, methoden en technieken van het onderzoek en de spectaculaire resultaten dat dit heeft opgeleverd.

Press contact:

Pascal Ratier

pascal.ratier@inrap.fr

33 1 4008 81 00

  • 13063_vignette_Erfgoededucatie-Archeologie-Depot-rondleiding-klas-630x400.jpg

Access map

5.435818195343018 52.52412033081055