The program of my region

Select your region or print the program.

Download the program in pdf

  • Banska Bystrica
3 results
Banska Bystrica, Banská Bystrica

Archeológia v Stredoslovenskom múzeu

Matejov dom
Námestie Š. Moysesa 20
97401 Banská Bystrica

https://ssmuzeum.sk/

Stredoslovenské múzeum je regionálnou inštitúciou s komplexnou dokumentáciou vývoja spoločnosti a prírody stredného Slovenska. Na základe prieskumu zhromažďuje, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva.
Počas Európskych dní archeológie prinesie Stredoslovenské múzeum predstavenie archeologickej vedy formou prednášok a komentovaných prehliadok.
Návštevníkov prosíme o telefonické nahlásenie účasti na podujatí na tel. č. +421 484 125 577.

Guided tour

Archeológia v Stredoslovenskom múzeu
Počas európskych dní archeológie prinesie Stredoslovenské múzeum predstavenie archeologickej vedy formou prednášok a komentovaných prehliadok.

Návštevník si môže vypočuť prednášku o archeológii v súvislosti s obliekaním obyvateľstva v období sťahovania národov a v úvodnej etape včasného stredoveku. Zameriame sa predovšetkým na oblasť nášho územia. Pozornosť sa sústredí na zbierkové predmety obsiahnuté v archeologickom fonde Stredoslovenského múzea.

4.00 €, There are discounted rates

Saturday 19 June de 14:30 à 15:30 et de 16:30 à 17:30Sunday 20 June de 14:30 à 15:30 et de 16:30 à 17:30

Family, Adults, General public

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Banska Bystrica, Rimavská Sobota

Gemersko - malohontské múzeum Rimavská Sobota

Nám. M. Tompu 14/5 SK
979 01 Rimavská Sobota

www.gmmuzeum.sk

The lecture entitled Latest Archaeological Research will present the remarkable results of archaeological research in the Gemer-Malohont region.

Archaeologist PhDr. Alexander Botoš through a lecture on the latest archaeological research of the museum. In his lecture he will present remarkable results of his latest archaeological research, such as research of the Art Nouveau Petrivalský villa in Hnúšť, research of the Gothic church in Žíp, research of the Bronze Age burial ground in the center of Rimavská Sobota, research of the defunct Pauline monastery in Slavec - Gombasek or research of the defunct Širkovce - Kapla castle.

Banska Bystrica, Banská Štiavnica

Staré mesto - Glanzenberg

Glanzenberg
969 01 Banská Štiavnica

www.muzeumbs.sk

Pešia výprava na významnú banskoštiavnickú archeologickú lokalitu Staré mesto – Glanzenberg.
S exkluzívnym komentárom archeológa Dr. Jozefa Labudu.
Čo uvidíte a čo sa dozviete?

Získate komplexný pohľad na hodnoty archeologickej lokality Glanzenberg – Ligotavá hora. Objavíte najstaršie bane – povrchové dobývky. Zakonzervované ruiny kráľovského stredovekého hradu a gotickej hradnej kaplnky, mohutné valové opevnenie, hradnú cisternu. Dom skúšača rúd a zvyšky taviacej pece. Baštu so strieľňou. Pôsobivé výhľady na Banskú Štiavnicu, Sitno a podsitniansky kraj.

Kde: Banská Štiavnica
Kedy: sobota 19.júna 2021 o 14.00 hod
Štart: Námestie Sv. Trojice 6 – pred Informačným centrom
Trvanie: cca 2 hodiny, nenáročná turistika
Vstupné a iné informácie: www.muzeumbs.sk

Guided tour

Za tajomstvami Glanzenbergu!
Pešia výprava na významnú banskoštiavnickú archeologickú lokalitu Staré mesto – Glanzenberg.
S exkluzívnym komentárom archeológa Dr. Jozefa Labudu.
Čo uvidíte a čo sa dozviete?

Získate komplexný pohľad na hodnoty archeologickej lokality Glanzenberg – Ligotavá hora. Objavíte najstaršie bane – povrchové dobývky. Zakonzervované ruiny kráľovského stredovekého hradu a gotickej hradnej kaplnky, mohutné valové opevnenie, hradnú cisternu. Dom skúšača rúd a zvyšky taviacej pece. Baštu so strieľňou. Pôsobivé výhľady na Banskú Štiavnicu, Sitno a podsitniansky kraj.

5.00 €

Saturday 19 June de 14:00 à 16:00

Children, Family, Adults, General public

Pešia výprava na významnú banskoštiavnickú archeologickú lokalitu Staré mesto – Glanzenberg.

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Pešia výprava na významnú banskoštiavnickú archeologickú lokalitu Staré mesto – Glanzenberg.