The program of my region

Select your region or print the program.

Download the program in pdf

  • Bratislava
4 results
Bratislava, Modra

Sprevádzanie po pozostatkoch rudnej banskej činnosti v Modre-Harmónii

Modra-Harmónia
Zastávka autobusov

V katastri mesta Modra sa nachádza približne 20 podzemných a niekoľkokrát viac nadzemných banských diel, čo je po Pezinku a Perneku najvyšší počet na západnom Slovensku. Napriek tomu sa modranské baníctvo začalo dostávať do povedomia občanov väčšmi až po roku 2010. Cieľom sprevádzania je 12 podpovrchových banských diel a niekoľko povrchových.

Akciu organizuje Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad Trnava. Počas sprievodu sa odprezentujú aj združenia, ktoré sa venujú baníctvu.

Discovery tour

Priebeh trasy
Sprevádzanie začne v Modre-Harmónii pri autobusovej zastávke. Odtiaľ sa pôjde k vodnej nádrži, od nej strmým brehom na zelenú turistickú značku, po ktorej sa príde na Tri kopce a odtiaľ po modrej turistickej trase na červenú turistickú trasu na druhej strane údolia späť do Harmónie k autobusovej zastávke.

Začiatok : 10.00 hod. Odhadovaná doba trvania je 4 - 5 hodín vrátane obedovej pauzy.

Odporúčame pevnú turistickú obuv, repelent a dostatok tekutín.

Vstup do podzemia je bez povolenia zakázaný, preto účastník podujatia môže do podzemia iba nazrieť.

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 14:30 (trvanie cca 4 - 5 hodín vrátane prestávky na obed)

General public

Bratislava, Bratislava

SNM - Archeologické múzeum

Žižkova ul. 12 - 16
81006 Bratislava

https://www.snm.sk/am

V sobotu 19.6.2021 Vám poskytnú výklad k výstavám naši kurátori. Prvých 20 platiacich návštevníkov s deťmi dostane tvorivý balíček s archeologickou napodobeninou na dotvorenie doma. Radi Vás privítame v čase otváracích hodín od 10:00 do 17:00 (posledný vstup 16:30).

Guided tour

Sprevádzanie múzeom
Návštevníkov radi prevedieme výstavami v našom múzeu.

Najnovšia výstava Poklady z Malých Karpát
Výstava Laterarius - Dejiny tehliarstva na Slovensku
Interaktívna výstava pre rodiny s deťmi - Ako sa žilo v Bratislave 4000 rokov pred Kr
Výstava Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
Výstava Prírastky v zbierkach SNM - Archeologického múzea
Lapidárium

3.00 €, There are discounted rates

Saturday 19 June de 10:00 à 17:00 (posledný vstup 16:30)

General public

Bratislava, Bratislava

SNM - Archeologické múzeum

Žižkova ul. 12 - 16
81006 Bratislava

https://www.snm.sk/am

Videá ku Kabinetnej zbierke evanjelického lýcea v Bratislave.
Pripravili sme pre Vás nové videá, ktoré si môžete pozrieť na našom Youtube kanáli.

Digital offers

Nové videá k pripravovanej reinštalácii Kabinetnej zbierky evanjelického lýcea v Bratislave
4 videá, ktoré predstavujú významné pamiatky tejto zbierky.
Čoskoro sa môžete tešiť na jej reinštaláciu.
Za tvorbu videí ďakujeme nášmu mediálnemu partnerovi - UP STUDIO media agency - https://upstudio.pro/sk

Linky na videá:
https://youtu.be/aPZk6Nd0y-Q
https://youtu.be/Xo6zYGCzLRk
https://youtu.be/RIau8RuTbto
https://youtu.be/DLmYmJgCDoI

Free

Friday 18 June de 10:00 à 10:00 (premiéra)

General public

Bratislava, rôzne regióny

Nové digitálne 3D modely zaujímavých archeologických nálezísk

rôzne katastre

https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar

Pamiatkový úrad SR pri príležitostí Európskych dní archeológie 2021 vytvoril a sprístupnil nové 3D modely terénu zaujímavých archeologických nálezísk na platforme Sketchfab:

Digital offers

Nové digitálne 3D modely terénu archeologických nálezisk, sprístupnené na platforme Sketchfab:
- včasnostredoveký mohylník v Skalici v polohe Kopečnica

- hrad Devín - národná kultúrna pamiatka

- hradisko v Zemianskom Podhradí

- hrádok Dlžín - národná kultúrna pamiatka

- ryžoviská zlata pri Malinovej

- hrádok v Slovenskom Pravne

- hrad Tekovská Breznica

- hradisko Plešovica v Slovenskej bráne

- hrádok Kamenín - národná kultúrna pamiatka

- komitátny hrad Gemer

Novo spracované modely sú dostupné spolu so staršími modelmi na linku: https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar

Free

General public